هادی پاکزاد

۱۶بهمن
هادی پاکزاد؛ شام آخرِ آوازه‌خوانِ راک‌ با قرص

هادی پاکزاد؛ شام آخرِ آوازه‌خوانِ راک‌ با قرص

[ad_1] برترین‌ها: هادی پاکزاد ۳ دی ماه ۱۳۶۱ متولد شد. او با وجود اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد موفق به […]