هادی پانزوان

۲۶تیر
پانزوان: اگر رستمی نبود، مرادی رئیس فدراسیون نبود

پانزوان: اگر رستمی نبود، مرادی رئیس فدراسیون نبود

خبرورزشی/ خسرو کفیلی؛ هادی پانزوان با تأسف از صحبت‌های اخیر علی مرادی، رئیس فدراسیون علیه کیانوش رستمی می‌گوید: «صحبت‌های اخیر […]