هادی صادقی

۲۴دی
محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند

محاکم و مراجع قضایی برای ارجاع به داوری فعال شوند

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: لازم است تا محاکم و مراجع قضایى براى ارجاع به داورى فعال شوند […]

۱۷آذر
راه‌اندازی سه شعبه شورای حل اختلاف در زندان تهران بزرگ

راه‌اندازی سه شعبه شورای حل اختلاف در زندان تهران بزرگ

رئیس مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف گفت: هفته گذشته از زندان تهران بزرگ بازدید داشتیم که در جریان این بازدید، […]

۱۶آذر
زندان می‌تواند دانشگاه جرم و جنایت باشد

زندان می‌تواند دانشگاه جرم و جنایت باشد

معاون قوه قضاییه با بیان اینکه مجازات زندان خیلی مجازات محدود کننده عجیب و غریبی است، گفت: زندان از ابتدا […]