هادی رضوی

۱۷آبان
مشروح یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات امامی و سایر متهمان

مشروح یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات امامی و سایر متهمان

یازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به […]