هادی خسروشاهین

۲۵مرداد
معنای شکست ۱۳ به ۲ قطعنامه آمریکا علیه ایران

معنای شکست ۱۳ به ۲ قطعنامه آمریکا علیه ایران

١- مخالفت ١٣ به ٢ با قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شکست سنگین دیپلماتیک برای آمریکا و ابرامز نماینده جدید […]