هاب تجاری و لجستیکی

۲۰مهر
چابهار سنگاپور خاورمیانه می شود؟

چابهار سنگاپور خاورمیانه می شود؟

به گزارش افکارنیوز، پیش از آنکه پاندمی کرونا، فرودگاههای جهان را زمین‌گیر کند، فرودگاه سنگاپور در هفته ۶هزار و ۸۰۰ […]