نیک کالا

۰۱بهمن
اسطوره‌های کارآفرین دوره‌ی معاصر

اسطوره‌های کارآفرین دوره‌ی معاصر

[ad_1] روزنامه سازندگی – بهراد مهرجو: احتملاً در سراسر قرن اخیر به‌خصوص در میان اقتصاددانان هیچ‌کس حامل این ترکیب متناقض […]