نیپاه

20آبان
شیوع ویروس جدید نیپاه و هشدار دانشمندان

شیوع ویروس جدید نیپاه و هشدار دانشمندان

نیوز :هیچ درمانی و واکسنی برای این بیماری وجود ندارد، میزان مرگ و میر این ویروس ۹۰ درصد است.