نیوساینتیست

۰۵اردیبهشت
بازگشت توانایی حرکت و لامسه دست پس از آسیب نخاعی توسط ایمپلنت مغزی!+عکس

بازگشت توانایی حرکت و لامسه دست پس از آسیب نخاعی توسط ایمپلنت مغزی!+عکس

“پاتریک گانزر” (Patrick Ganzer)، پژوهشگر “موسسه بتل مموریال” (Battelle Memorial Institute) آمریکا و همکارانش، نوعی “واسط مغز و رایانه” (BCI) […]