نیل آرمسترانگ

۱۱بهمن
فضانوردانی که روی ماه قدم گذاشتند

فضانوردانی که روی ماه قدم گذاشتند

سفر تاریخی این فضانوردان به ماه در فاصله سه سال بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ رخ داد. در طول آن سال ها، شش ماموریت فضاپیمای «آپولو» به ماه با موفقیت انجام شد که آخرین ماموریت مربوط به آپولو ۱۷ در ۱۹۷۲ بود.