نیشکر هفت‌تپه

۰۱تیر
کارگر هفت‌تپه: ما آشوبگر نیستیم، ما مطالبه‌گریم/ فیلم

کارگر هفت‌تپه: ما آشوبگر نیستیم، ما مطالبه‌گریم/ فیلم

[ad_1] کارگران نیشکر هفت‌تپه شوش برای چندمین روز پیاپی در مقابل ساختمان مدیریت دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت […]