نیرو هوایی ارتش

۰۹آبان
نیروهای مسلح آماده پاسخ دندان‌شکن به هرگونه ماجرا‌جویی دشمنان هستند

نیروهای مسلح آماده پاسخ دندان‌شکن به هرگونه ماجرا‌جویی دشمنان هستند

[ad_1] فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: نیروهای مسلح آماده پاسخ دندان شکن به هر گونه ماجرا جویی دشمنان در تمام […]