نیروی موتور

۰۳دی
قیمت « خودرو ساینا » کارکرده در بازار + اینفوگرافیک

قیمت « خودرو ساینا » کارکرده در بازار + اینفوگرافیک

مصرف سوخت ترکیبی خودرو ساینا برابر با ۷ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر عنوان شده اما در بررسی‌های انجام شده مصرف سوخت ترکیبی این خودرو در حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است.