نیروی فضایی

17نوامبر
خشم آمریکا از ارسال موشک ضدماهواره روسیه+عکس

خشم آمریکا از ارسال موشک ضدماهواره روسیه+عکس

نیوز:موشک های ضدماهواره همیشه و در طول سالیان گذشته وجود داشته و هدف آنها از بین بردن ماهواره های نظامی و یا از بین بردن ماهواره هایی که خطر سقوط در مناطق پرجمعیت را داشته اند، بوده است