نیروگاه سیکل ترکیبی قشم

۰۸آبان
اقدامات فرهنگی برای مصرف درست آب می‌تواند زحمات فنی را تکمیل کند

اقدامات فرهنگی برای مصرف درست آب می‌تواند زحمات فنی را تکمیل کند

[ad_1] رئیس جمهوری گفت: کمتر در شهرهای بزرگ دنیا ما سراغ داریم که مردم بتوانند آبی را با این کیفیت […]

۰۸آبان
بهره‌برداری از طرح‌های آب و برق در تهران و هرمزگان با حضور رئیس‌جمهور

بهره‌برداری از طرح‌های آب و برق در تهران و هرمزگان با حضور رئیس‌جمهور

[ad_1] در بیست و ششمین هفته از پویش الف – ب ایران، تا ساعاتی دیگر طرح‌های بزرگ برق آبی در […]