نیروگاه‌های تهران

۱۹آبان
مصرف مازوت نیروگاه ‌های تهران به صفر رسید

مصرف مازوت نیروگاه ‌های تهران به صفر رسید

نیوز :مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق تهران افزود: علاوه بر اقدامات انجام شده به منظور بهبود آلایندگی نیروگاه بعثت، برای اولین بار در منطقه خاورمیانه سیستم استحصال گاز co۲ (گاز گلخانه‌ای) از اگزوز واحدهای بخار در این نیروگاه نصب شده است که با استفاده از این سیستم، گاز co۲ از اگزوز واحدها جذب و از انتشار آن به محیط زیست جلوگیری می‌شود.