نیروهای گشت

۰۲بهمن
دختر سرگردان ۱۳ساله/دوست شوهر خواهرم مرا به خانه اش برد!

دختر سرگردان ۱۳ساله/دوست شوهر خواهرم مرا به خانه اش برد!

در این میان مادرم نیز به دست پدرم چشم می دوزد تا پولی برای تهیه مواد مخدر به او بدهد. همین موضوع مدام به درگیری و توهین و فحاشی می انجامد. من هم تا کلاس پنجم درس خواندم و دیگر به مدرسه نرفتم چرا که گاهی مجبور می شدم به خیابان ها بروم و گدایی کنم.