نیروهای مهم از ایران

۲۹بهمن
سردار سلیمانی چه زمانی به شدت برافروخته و غضبناک می شد؟

سردار سلیمانی چه زمانی به شدت برافروخته و غضبناک می شد؟

[ad_1] بخش هایی از این گفتگو را بخوانید؛  به یاد دارید مثلا یکی از دوستان یا همرزمانتان شهید شده باشد […]