نیروهای مرزبانی

۲۴آبان
شهادت ۳ نفر از پرسنل پلیس و جراحت ۶ نفر در شمال غرب کشور

شهادت ۳ نفر از پرسنل پلیس و جراحت ۶ نفر در شمال غرب کشور

عوامل هنگ مرزی ارومیه حین اعزام به پاسگاه انتظامی در کمین اشرار افتاده و تعدادی از آنها به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.