نیروهای شر

۲۳فروردین
سفیر چین در مصر درباره درخواست غرامت به دلیل کرونا: مسخره است

سفیر چین در مصر درباره درخواست غرامت به دلیل کرونا: مسخره است

[ad_1] سفیر چین در قاهره گفت مطالبه برخی افراد در مصر از چین برای پرداخت غرامت بابت آسیب ها و […]