نیروهای زرهی آمریکا

04دی
ورود یک گروه از نیروهای زرهی آمریکا وارد پایگاه «الحریر»

ورود یک گروه از نیروهای زرهی آمریکا وارد پایگاه «الحریر»

[ad_1] یک منبع امنیتی عراق گزارش داد که یک گروه از نیروهای زرهی آمریکا وارد پایگاه «الحریر» واقع در بخش […]