نیاز

۱۱آذر
تحصیل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در بیش از ۲۱ هزار مدرسه پذیرا

تحصیل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در بیش از ۲۱ هزار مدرسه پذیرا

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در گفتگوی تلفنی با برنامه روزنه رادیو گفتگو از تحصیل دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در ۱۶۰۰ مدرسه خاص و بیش از ۲۱ هزار مدرسه پذیرا خبر داد...