نیاز افراطی به شبیه دیگران بودن

07بهمن
نُرموپاتی؛ گرایشی ناسالم به شبیه دیگران بودن

نُرموپاتی؛ گرایشی ناسالم به شبیه دیگران بودن

[ad_1] برترین‌ها: ما مجسمه نیستیم و این وظیفه ما نیست که شبیه دیگران باشیم. ویژگی‌های فردی ما منحصربفرد و ارزشمندمان […]