نکات ایمنی

08شهریور
مراقب باشید/ انفجار کپسول اکسیژن فاجعه به بار آورد!

مراقب باشید/ انفجار کپسول اکسیژن فاجعه به بار آورد!

نیوز: با توجه به شیوع بیماری کرونا و استفاده زیاد از کپسول اکسیژن در منزل و بیمارستانها احتمال خطراتی مثل […]

-