نویسنده باید خودش را به سیل برساند

۱۱آذر
یک نویسنده: نمی‌توانم خودکشی کنم

یک نویسنده: نمی‌توانم خودکشی کنم

[ad_1] به گزارش مشرق،‌ این نویسنده درباره اعلام بازنشستگی نویسندگان و زمین گذاشتن قلم اظهار کرد: نویسندگی بازنشستگی ندارد، زیرا […]