نویسنده ایرانی‌تبار

21ژانویه
اوتسا مشفق؛ نویسنده ایرانی‌تبار، وجدان بیدار آمریکا در عصر گلوبالیسم

اوتسا مشفق؛ نویسنده ایرانی‌تبار، وجدان بیدار آمریکا در عصر گلوبالیسم

[ad_1] برترین‌ها: اوتسا مشفق Ottessa Moshfegh نویسنده ۳۸ ساله ایرانی‌تبار آمریکایی برای ایرانیان ناشناخته است، اما با زبان و شیوه‌ای […]