نوکری مردم

16ژوئن
آقایان دولت شما نوکر مردم هستید

آقایان دولت شما نوکر مردم هستید

[ad_1] اخبار سیاسی-دولت حسن روحانی سال پایانی عمر خود را سپری می کند و حدود ۷ سالی است که بر […]