نوفل لو‌شاتو روانۀ پاریس

09آوریل
داستان اعدام آن ۱۱ نفر؛ از رییس مجلس تا دو رییس ساواک و شهردار تهران -۱

داستان اعدام آن ۱۱ نفر؛ از رییس مجلس تا دو رییس ساواک و شهردار تهران -۱

[ad_1] مهرداد خدیر- هر چند هر‌سال و در ۱۸ فروردین اعدام امیر‌عباس هویدا نخست وزیر ایران در عصر پهلوی و […]