نوشیدنی خانگی

۰۵بهمن
خودتان شیر توت فرنگی در خانه درست کنید

خودتان شیر توت فرنگی در خانه درست کنید

نوشیدنی شیر توت فرنگی نیست، بلکه به علت وجود تکه‌های میوه می‌تواند به عنوان یک میان وعده سالم و مغذی استفاده شود.