نوشیدنی با پرتقال

۰۷بهمن
آموزش تهیه‌ی شربت پرتقال، خنک وخوشمزه

آموزش تهیه‌ی شربت پرتقال، خنک وخوشمزه

در فصل تابستان از شربت پرتقال می‌توانید به صورت تگری نیز استفاده کنید که کیفیت شربت و خنکی آن را افزایش می‌دهد. بهتر است اینگونه شربت‌ها را در خانه درست کنید، زیرا دیگر می‌دانید که از مواد طبیعی تهیه شده است و هیچ ماده‌ی افزودنی شیمیایی در آن وجود ندارد.