نوسان قیمت

31ژانویه
تاثیرات نوسان قیمت‌ها بر ذهن فروشندگان
چرا فروشندگان از تغییرات مکرر قیمت ها نفرت دارند؟

تاثیرات نوسان قیمت‌ها بر ذهن فروشندگان

اتفاقی که رخ می‌دهد این است که متاسفانه آن ها اغلب به موضوع کیفیت یا سرویس هایی که به جای خوشحالی موجب ناراحتی آن ها می شود توجهی نمی‌کنند.

22اکتبر
قیمت سکه در میانه پاییز /نقش آفرینان بازار سکه/عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار سکه

قیمت سکه در میانه پاییز /نقش آفرینان بازار سکه/عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار سکه

  [ad_1] عوامل درونی و بیرونی اثرگذار بر بازار سکه به گزارش نیوز؛ دریکی از معدود تحقیقات دانشگاهی که در […]