نوزدهمین سفر استانی رئیس قوه قضاییه

۱۶دی
رئیسی در نوزدهمین سفر استانی خود به کرمانشاه می‌رود

رئیسی در نوزدهمین سفر استانی خود به کرمانشاه می‌رود

[ad_1] رییس قوه قضائیه در نوزدهمین سفر استانی خود، پنجشنبه در راس یک هیات عالی قضایی به استان کرمانشاه سفر […]