نوزادان زودرس

۱۵بهمن
آیا با رحم مصنوعی ناباروری درمان می شود؟

آیا با رحم مصنوعی ناباروری درمان می شود؟

رحم مصنوعی از پوسته یا محفظه‌ای بیرونی تشکیل شده که جنین در فرآیند رشد خود درون آن قرار می‌گیرد. تاکنون در مواردی که محققان نمونه‌های حیوانی را درون رحم مصنوعی رشد داده‌اند،