نوروز ۱۴۰۰

25نوامبر
ادامه تصویربرداری «بوتیمار» در سواحل خزر/ تدارک برای نوروز ۱۴۰۰

ادامه تصویربرداری «بوتیمار» در سواحل خزر/ تدارک برای نوروز ۱۴۰۰

[ad_1] تصویربرداری سریال نوروزی «بوتیمار» به کارگردانی علیرضا نجف زاده در سواحل خزر ادامه دارد. [ad_2]