نورعلی عباسپور

05آذر
عباسپور: اگر مشارکت خانواده‌ها را در اجرای طرح کوچ نداشته باشیم برنامه ابتر خواهد ماند

عباسپور: اگر مشارکت خانواده‌ها را در اجرای طرح کوچ نداشته باشیم برنامه ابتر خواهد ماند

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان، در وبینار آموزشی «تشریح نقش والدین و همکاری خانه و مدرسه در اجرای پروژه کنترل وزن و چاقی دانش‌آموزان»