نورعلی خان برومند

۰۳آذر
چه کسانی موسیقی را به شجریان آموختند؟

چه کسانی موسیقی را به شجریان آموختند؟

[ad_1] محمدرضا شجریان علاوه بر تمرینات مستمر و مداوم و ریاضت‌هایی که خاص هنرمندان بزرگ است، نزد بزرگان آواز و […]