تغییر ویروس کووید ۱۹ و ضرورت بروزرسانی مدل های اپیدمیولوژیک|  مصاحبه اختصاصی

تغییر ویروس کووید ۱۹ و ضرورت بروزرسانی مدل های اپیدمیولوژیک| مصاحبه اختصاصی

کد خبر: ۱۵۱۲۴۴ تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ – ۰۸:۲۰ گفتگوی عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی با بهداشت نیوز: کشورها باید پدافند خود را نسبت به این عوامل بیولوژیک بالا ببرند و آمادگی دفاع زیستی ما باید خیلی بالا باشد تا بتوانیم در مقابل چنین خطراتی مقابله کنیم. در بخش اول گفتگو چندین مسأله