نوبل ادبیات

01بهمن
نویسندگان ایرانی‌تباری که در سال ۲۰۱۹ خوش درخشیدند

نویسندگان ایرانی‌تباری که در سال ۲۰۱۹ خوش درخشیدند

برترین‌ها: جهان ادبیات در سال ۲۰۱۹ شاهد رویداد‌های گوناگونی بود؛ از جنجال بر سر اعطای جایزه نوبل ادبیات تا نویسندگانی […]

01بهمن
چرا دانشمندان ایرانی برنده جایزه نوبل نمی‌شوند؟

چرا دانشمندان ایرانی برنده جایزه نوبل نمی‌شوند؟

روزنامه سازندگی – رسول جعفریان (عضو پیوسته فرهنگستان علوم): چندی پیش فرصتی پیش آمد که در سفری از چند شهر […]

-