محمود صادقی: سیاست «نه شرقی، نه غربی» یک راهبرد زیربنایی است

محمود صادقی: سیاست «نه شرقی، نه غربی» یک راهبرد زیربنایی است

امیرمحمد حسینی: اما این روزها و در بحبوحه بحران کرونا اصطلاح دیگری هم شنیده شده است؛ «چاینوفیل». همه‌چیز هم از یکشنبه هفته گذشته آغاز شد. وقتی که سخنگوی وزارت خارجه آمار دولت چین را «شوخی تلخ» با دنیا خواند و سفیر چین در ایران با لحن تندی به این سخنان او واکنش نشان داد. ماجرا