حرکت انقلاب اسلامی ایران رو به جلو و امیدبخش است

حرکت انقلاب اسلامی ایران رو به جلو و امیدبخش است

به گزارش افکارنیوز، «سهیل اسعد» کارشناس امور سیاسی- مذهبی اهل آرژانتین  گفت: هدف از بازگشت امام خمینی(ره) به ایران نه تنها برای اعلام اعتراض به دولت وقت بلکه برای سرنگونی نظام شاهنشاهی بود. ایشان برای ایجاد یک دولت اسلامی در ایران برنامه داشتند. نهضت امام خمینی (ره) به زمانی که ایشان در فرانسه حضور داشتند،