رئیس نهاد اطلاعات ملی آمریکا تغییر کرد

رئیس نهاد اطلاعات ملی آمریکا تغییر کرد

 رتکلیف در زمان حضور در مجلس نمایندگان عضو کمیته‌های اطلاعات، قضائی، و اخلاق بوده و در جریان بررسی استیضاح در مجلس نمایندگان، از مدافعان جدی ترامپ بود. در حال حاضر «ریچارد گرنل» سفیر سابق آمریکا در آلمان، رئیس موقت نهاد اطلاعات ملی آمریکا است.