اختلال در بازار صیفی با بسته شدن بازارهای صادراتی

اختلال در بازار صیفی با بسته شدن بازارهای صادراتی

به گزارش افکارنیوز، جواد وفابخش، سرپرست معاونت زراعت وزارت جهاد با اشاره به این که بر اساس توصیه کمیته مشترک ستاد مقابله با  کرونا  در استان‌های گیلان و مازندران مبنی بر کشت مکانیزه برنج و پرهیز از به کارگیری کارگر در عملیات نشاء سنتی، تقاضا برای کشت مکانیزه افزایش یافت، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، این امر باعث