فنرباغچه با بیلیتسا توافق کرد

فنرباغچه با بیلیتسا توافق کرد

به گزارش خبرورزشی، نناد بیلیتسا، سرمربی پیشین یاران صادق محرمی در دینامو زاگرب کرواسی که هفته گذشته قراردادش را به صورت توافقی فسخ کرده بود با مدیران تیم فنرباغچه ترکیه به توافق رسید. این روزنامه مطرح ورزشی ترکیه در ادامه این خبر آورده است: مدیران فنرباغچه پس از مذاکره با مربیان مختلف فوتبال جهان و عدم

عدم توافق برای کاهش حقوق مساوی با اخراج

عدم توافق برای کاهش حقوق مساوی با اخراج

به گزارش خبرورزشی، باشگاه دیناموزاگرب تصمیم گرفت با نناد بیلیتسا سرمربی ۴۸ ساله‌اش به دلیل عدم موافقت او در کاهش حقوقش، قطع همکاری کند. باشگاه دیناموزاگرب پیش از اینکه با بیلیتسا به پایان راه برسد، همکاران او را هم کنار گذاشته بود. بیلیتسا در ۱۸ ماه گذشته که به‌عنوان مربی دیناموزاگرب فعالیت داشته، ۳ میلیون یورو درآمد