ربیعی: تهرانی‌ها در مبارزه با کرونا نمره خوبی نگرفتند

ربیعی: تهرانی‌ها در مبارزه با کرونا نمره خوبی نگرفتند

اقتصادنیوز: دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت نوشت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با کرونا گزارش شد که تنها ۶۲ درصد تهرانی‌ها با پروتکل‌ها همکاری کرده‌اند و این در حالی است که متوسط همکاری مردم در سطح کشور ۸۳ درصد بوده است.