چیدمان نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته است

چیدمان نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفته است

«حمیدرضا ترقی»، فعال سیاسی اصولگرا، درباره اینکه نمایندگان منتخب برنامه دقیق و منسجمی را ارائه نمی‌دهند و به کلی‌گویی و شعار می‌پردازند گفت: اینطور نیست که نمایندگان برنامه مدون نداشته باشند. البته نمایندگان منتخب ممکن است به صورت منفرد هنوز برنامه خاصی نداشته باشند ولی تیم‌های مختلفی برنامه‌های یک ساله، سه ساله، چهارساله و افق