آیا کاندیدای مجلس آنقدر ساده لوح است که بدون اطمینان از تایید صلاحیتش توسط شورای نگهبان، به کسی پول بدهد؟

آیا کاندیدای مجلس آنقدر ساده لوح است که بدون اطمینان از تایید صلاحیتش توسط شورای نگهبان، به کسی پول بدهد؟

محمود صادقی آن روزها با تاکید بر لزوم «تامین امنیت» افشاگران مفاسد اقتصادی (سوت‌زنان فساد)، خبر از دلالی برای تایید صلاحیت می‌داد ولی در کمال تعجب نه‌تنها این اظهارات با استقبال این نهاد به‌منظور مقابله با فساد مواجه نشد، بلکه نماینده هشداردهنده، هم از سوی قائم‌مقام، سخنگوی شورای نگهبان و هم از سوی رسانه‌های وابسته