فرصت آزمون ‌وخطا نداریم

فرصت آزمون ‌وخطا نداریم

 ایشان مجلس جدید را  از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس پس از انقلاب خواندند که ترکیبی از جوانان پرانگیزه، پر ایمان و کارآمد با مدیران انقلابی و شماری از پیشکسوتان دارای سوابق نمایندگی است.  فرمایشات ایشان و بیانات رئیس محترم مجالس از چند جهت قابل‌توجه است: یک. اقتصاد کشور و معیشت مردم، همچنان مسئله اصلی

احمدی‌نژاد نه در انتخابات ۱۴۰۰ و نه در آینده سیاسی کشور جایگاهی نخواهد داشت.

احمدی‌نژاد نه در انتخابات ۱۴۰۰ و نه در آینده سیاسی کشور جایگاهی نخواهد داشت.

دوری هفت‌ساله محمود احمدی‌نژاد باعث نشده فضای سیاسی او را فراموش کند. در شرایطی که چیزی به شروع به کار مجلس یازدهم نمانده است،‌ عده‌ای از تحرکات طیف موسوم به احمدی‌نژادی که به مجلس یازدهم راه یافته‌اند صحبت می‌کنند. باید منتظر شروع به کار مجلس یازدهم بود و دید طیف‌ موسوم به احمدی‌نژادی‌ها چقدر می‌توانند