بهزاد نبوی: به مهندس بازرگان گفتم هرچه هستم، توده‌ای نیستم

بهزاد نبوی: به مهندس بازرگان گفتم هرچه هستم، توده‌ای نیستم

بهزاد نبوی می گوید: بعد از انقلاب طیف فکری مخالف من، دعواهایی با ما داشتند، که ماجرا ادامه پیدا کرد. سر کوپن با ما دعوا داشتند و می‌گفتند «کوپنیزم» یعنی همان کمونیزم، پس بهزاد نبوی کمونیست است. بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین دولت دوران جنگ و نماینده مجلس ششم یا همان چریک پیر اصلاحات در