افزایش قیمت خودرو  باعث اعتراض و بلاتکلیفی مردم شده است

افزایش قیمت خودرو باعث اعتراض و بلاتکلیفی مردم شده است

علیرضا سلیمی  اظهار کرد: در روزهای گذشته قیمت خودروهای تولید داخل به صورت بی ضابطه و بدون توجه به قیمت تمام شده تولید آنها به میزان بسیار زیادی افزایش یافته و شرایط بی سابقه‌ای را در بازار خودرو رقم زده و  باعث اعتراض و بلاتکلیفی مردم شده، اما اقدام موثری برای رسیدگی به وضعیت و ساماندهی