بازگشت سامورایی‌ها به تلویزیون

بازگشت سامورایی‌ها به تلویزیون

به گزارش مشرق، «ساکا نو اوئه نو کومو» یا «ابری بر بالای کوه»؛ اگر شما هم با شنیدن این عنوان یاد سریال های ژاپنی افتادید، باید بگوییم که بله، درست حدس زدید، این عنوان مجموعه تازه واردی است که شبکه چهار به سراغش رفته و این روزها کار دوبله آن به دلیل شرایط کرونایی و